הגשמת יעדי הפרויקט וניהולו תוך עמידה בלוח הזמנים, בתקציב, ובאיכות שנקבעו לו. זאת תוך שקיפות מלאה ושיתוף היזם.

אנו משמשים למעשה היד המקצועית ובעלת הידע, שמכוונת בעזרת מידע והיכרות מעמיקה של השוק ואנשי המקצוע השונים, אתכם - היזם.

 ביצוע 

שירותים הנדסיים-קבלניים של ביצוע ויישום כל שלבי התכנון והתיאום

פיקוח הנדסי

ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה בהתאם לחוזה, למפרטים הטכניים ולתקנים תוך בקרה צמודה על איכות העבודה, עמידה בלוח הזמנים ועמידה בתקציב הפרוייקט.

  ניהול פרוייקט

ניהול הנדסי של ביצוע הפרויקט הכולל תזמון המרכיבים השונים: עבודות הקבלנים השונים, חומרים, ספקים, הכנת לוח זמנים, תקציבים ודיווחים שוטפים למזמין.

תכנון

ותיאום תכנון

תכנון אדריכלי, תכנון הנדסי, בחירת יועצים, קבלת היתרים, תיאום התכנון, עריכת מכרזים, בחירת קבלנים וספקים, גיבוש תקציבים ולוחות זמנים.

הכוונתנו לקבלת החלטות המתאימות לרמה הנדרשת במיזם, לתקציב המיזם וללוחות הזמנים שהוקצו למיזם. חובתנו להיות בקיאים בנושאים רבים בענף החיוניים להצלחת המיזם על כל רבדיו. 

אתם רק תיזמו, אנחנו נדאג להביא לביצוע - מכאן האחריות להצלחת הפרויקט היא שלנו.
אנו ערבים לשקט הנפשי שלכם, כך שתוכלו להיות בטוחים שהכול יתבצע בהתאם לתוכיות שלכם, ללוח הזמנים שלכם ולתקציב שלכם. 

חזון איכות השירות שלנו

© 2020 by MEDITERRANEAN SEA ENGINEERING

Ben Zakai 6, Tel Aviv-Yafo/ tel:073-2022250