י ם   ת י כ ו ן   ה נ ד ס ה

יוחנן בן זכאי 6, תל אביב-יפו

מכרזים

חברה פרטית - 515865988

קבלן רשום - 33951

חבר התאחדות - 227237

הדמיה בן זכאי 6 תל אביב.jpg